ایشان در دیدار اخیر نیز مجددا خطاب به دولت فرمودند که حل مشکلات اقتصادی در گروه عمل به نظر کارشناسان است. از این رو، پایگاه‌اطلاع رسانی KHAMENEI.IR بندهایی از راه‌حل‌های پیشنهادی در این نامه را در اطلاع‌نگاشت زیر در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد. همچنین در این محصول، راه‌حل‌های کارشناسان با «عناوین اقتصادی سال‌های اخیر»، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» مقایسه و موارد نزدیک یا مشابه مشخص شده است.