نوجوان خامنه‌ای

NOJAVAN-KHAMENEI.BLOG.IR

۹۲ مطلب با موضوع «فیلم ها» ثبت شده است

مفتخر به سلمان

مفتخر به سلمان

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | مفتخر به سلمان

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۸۷۰۷۷ بازدید موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
الگوی پیشرفت ایران برای ۵۰ سال آینده

الگوی پیشرفت ایران برای ۵۰ سال آینده

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | الگوی پیشرفت ایران برای ۵۰ سال آینده

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۱ نظر ۴۱۱۳۲ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
گفتگو با آقای احمد آبنیکی

گفتگو با آقای احمد آبنیکی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند فرامتن | گفتگو با آقای احمد آبنیکی

  

  

       

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۴۰۱۶ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
سه حقیقت آشکار

سه حقیقت آشکار

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | سه حقیقت آشکار

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۳۰۱۵ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
جنگ امروز

جنگ امروز

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند اطلاع‌نگاشت متحرک | جنگ امروز

دشمن بر جنگ اقتصادی با ما متمرکز شده است

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۱ نظر ۱۰۷۱۸۶ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
H.D
ارمغان پیروزی بزرگ

ارمغان پیروزی بزرگ

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | ارمغان پیروزی بزرگ

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۸۰۱۵ بازدید موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
والاترین عید خداوند

والاترین عید خداوند

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند والاترین عید خداوند

چرا عید غدیر والاترین عید خداوند است؟

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۳۴۰۱۷ بازدید موافقین ۵ مخالفین ۰
H.D
همه دنیا

همه دنیا

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | همه دنیا

همه دنیا علیه ما بودند

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۳۰۰۱۶ بازدید موافقین ۴ مخالفین ۰
H.D
پیشرفت واقعی

پیشرفت واقعی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | پیشرفت واقعی

مسیر پیشرفت ایران از روزهای اول جنگ تا کنون

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۸۰۱۳ بازدید موافقین ۴ مخالفین ۰
H.D
پیمان با خدا

پیمان با خدا

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند پیمان با خدا

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۸۰۱۴ بازدید موافقین ۴ مخالفین ۰
H.D
امداد الهی

امداد الهی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند امداد الهی

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۳۵۰۲۴ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
H.D
آماده باش

آماده باش

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند آماده باش

همه باید آماده باشیم؛ در هر جایی که هستیم.

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۱ نظر ۴۹۱۳۲ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
H.D
یک جهاد واقعی

یک جهاد واقعی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | یک جهاد واقعی

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۹۰۱۹ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
H.D
راه پیروزی

راه پیروزی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | راه پیروزی

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۷۰۱۱ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
H.D
رمز و راز حج

رمز و راز حج

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند رمز و راز حج

پیام به حجاج بیت‌الله الحرام؛

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۹۰۱۶ بازدید موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
راه حل هست...

راه حل هست...

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | راه حل هست...

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۹۱۰۷۸ بازدید موافقین ۲ مخالفین ۰
H.D
بغضِ اهواز

بغضِ اهواز

نماهنگ | بغضِ اهواز

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۰۰۱۰ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
گفتگو با آقای مرتضی سرهنگی

گفتگو با آقای مرتضی سرهنگی

فرامتن | گفتگو با آقای مرتضی سرهنگی

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۱۰۱۲ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
مدال واقعی

مدال واقعی

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۷۰۱۲ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
قدرت علم

قدرت علم

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۱۹۰۹ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
H.D
کانال ایتا نوجوان خامنه ای نوجوان خامنه ای در پیام رسان های ایرانی گپ و ایتا کانال گپ نوجوان خامنه ای