نوجوان خامنه‌ای

NOJAVAN-KHAMENEI.BLOG.IR

۲۴ مطلب با موضوع «فیلم ها :: ببینیم» ثبت شده است

ببینیم | و حالا جوانان ...

ببینیم | و حالا جوانان ...

به خیال خودشان کار را به جای باریک کشیده بودند اما...

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۱۹۰۷ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | چهل سال پیروزی

ببینیم | چهل سال پیروزی

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۸۲۰۶۹ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | اکسیر رستگاری

ببینیم | اکسیر رستگاری

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۱۲۰۵ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | دست در دست

ببینیم | دست در دست

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۸۰۱ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
همه دنیا

همه دنیا

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | همه دنیا

همه دنیا علیه ما بودند

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۶۱۰۴۳ بازدید موافقین ۴ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
پیشرفت واقعی

پیشرفت واقعی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | پیشرفت واقعی

مسیر پیشرفت ایران از روزهای اول جنگ تا کنون

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۶۹۰۴۵ بازدید موافقین ۴ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
آماده باش

آماده باش

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند آماده باش

همه باید آماده باشیم؛ در هر جایی که هستیم.

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۱ نظر ۷۹۱۵۷ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
قدرت علم

قدرت علم

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۴۶۰۳۰ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | تله های آمریکایی

ببینیم | تله های آمریکایی

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۷۹۰۵۴ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | ساده مثل سفیر

ببینیم | ساده مثل سفیر

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۷۶۰۵۹ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | گول نخوری!

ببینیم | گول نخوری!

گول نخوری!

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۱ نظر ۹۲۱۶۵ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | اندکی صبر

ببینیم | اندکی صبر

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۷۱۰۴۹ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | اینگونه باشیم...

ببینیم | اینگونه باشیم...

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۷۶۰۵۳ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | چطور باید استعدادمان را کشف کنیم؟

ببینیم | چطور باید استعدادمان را کشف کنیم؟

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۲ نظر ۹۸۲۷۱ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | به یاد شهدای مرزبانی

ببینیم | به یاد شهدای مرزبانی

به یاد شهدای مرزبانی

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۷۶۰۴۷ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | قانون آفرینش

ببینیم | قانون آفرینش

قانون آفرینش

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۷۰۰۳۹ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ببینیم | واقعیت آمریکا

ببینیم | واقعیت آمریکا

آمریکا را آنگونه که هست بشناسیم!

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۵۳۰۳۱ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
برای هیچ!

برای هیچ!

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | برای هیچ!

حسرت آمریکا

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۷۳۰۴۶ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
هوشیاری

هوشیاری

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | هوشیاری

با شایعه ها چه کنیم؟

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۲۲۴۰۳۱ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
غده سرطانی

غده سرطانی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | غده سرطانی

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۵۸۰۲۷ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
کانال موج دانش

کانال موج دانش