سایت نوجوان خامنه ای افتتاح شد.

سایت نوجوان خامنه ای در تاریخ شمسی 02/اردیبهشت/1397 و تاریخ میلادی 23/مه/2018 و تاریخ قمری 7/رمضان/1439 افتتاح شد.

اطلاع رسانی کنید.