نوجوان خامنه‌ای

NOJAVAN-KHAMENEI.BLOG.IR

۱۱۰ مطلب با موضوع «فیلم ها» ثبت شده است

گفتگو با آقای احمد آبنیکی

گفتگو با آقای احمد آبنیکی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند فرامتن | گفتگو با آقای احمد آبنیکی

  

  

       

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۸۰۰۵۶ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
سه حقیقت آشکار

سه حقیقت آشکار

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | سه حقیقت آشکار

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۴۰۰۲۶ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
جنگ امروز

جنگ امروز

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند اطلاع‌نگاشت متحرک | جنگ امروز

دشمن بر جنگ اقتصادی با ما متمرکز شده است

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۱ نظر ۱۴۸۱۱۲۲ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
ارمغان پیروزی بزرگ

ارمغان پیروزی بزرگ

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | ارمغان پیروزی بزرگ

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۴۵۰۲۴ بازدید موافقین ۲ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
والاترین عید خداوند

والاترین عید خداوند

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند والاترین عید خداوند

چرا عید غدیر والاترین عید خداوند است؟

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۶۸۰۴۱ بازدید موافقین ۵ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
همه دنیا

همه دنیا

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | همه دنیا

همه دنیا علیه ما بودند

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۶۱۰۴۳ بازدید موافقین ۴ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
پیشرفت واقعی

پیشرفت واقعی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند ببینیم | پیشرفت واقعی

مسیر پیشرفت ایران از روزهای اول جنگ تا کنون

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۶۹۰۴۵ بازدید موافقین ۴ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
پیمان با خدا

پیمان با خدا

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند پیمان با خدا

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۶۰۰۳۴ بازدید موافقین ۴ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
امداد الهی

امداد الهی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند امداد الهی

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۶۶۰۴۹ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
آماده باش

آماده باش

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند آماده باش

همه باید آماده باشیم؛ در هر جایی که هستیم.

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۱ نظر ۷۹۱۵۷ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
یک جهاد واقعی

یک جهاد واقعی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | یک جهاد واقعی

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۵۴۰۳۴ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
راه پیروزی

راه پیروزی

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | راه پیروزی

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۵۹۰۳۷ بازدید موافقین ۳ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
رمز و راز حج

رمز و راز حج

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند رمز و راز حج

پیام به حجاج بیت‌الله الحرام؛

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۴۶۰۲۶ بازدید موافقین ۲ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
راه حل هست...

راه حل هست...

نماهنگ،ببینیم،درس اخلاق و اطلاع‌نگاشت متحرک و فرامتن و مستند نماهنگ | راه حل هست...

  

  

         

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۱۰۹۰۹۰ بازدید موافقین ۲ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
بغضِ اهواز

بغضِ اهواز

نماهنگ | بغضِ اهواز

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۳۹۰۲۴ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
گفتگو با آقای مرتضی سرهنگی

گفتگو با آقای مرتضی سرهنگی

فرامتن | گفتگو با آقای مرتضی سرهنگی

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۴۲۰۲۵ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
مدال واقعی

مدال واقعی

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۴۹۰۲۶ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
قدرت علم

قدرت علم

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۴۶۰۳۰ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۰ نظر ۴۵۰۲۲ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
درس اخلاق | محبت

درس اخلاق | محبت

برای دیدن مطلب به صورت کامل و با کیفیت به ادامه مطلب بروید.
۱ نظر ۵۷۱۳۷ بازدید موافقین ۱ مخالفین ۰
NOJAVAN KHAMENEI
کانال موج دانش

کانال موج دانش